galp

Treballem per la pesca sostenible, el foment dels productes pesquers
i afegir valor als municipis costaners

Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava

Sobre el GALP
Costa Brava

Els Grups d'Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats sorgides del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix: la creació de llocs de treball del sector pesquer, donar valor afegit als productes de la pesca i l'aqüicultura, diversificar l'activitat pesquera, fomentar l'economia blava, la protecció del medi ambient, recuperar i protegit el patrimoni cultural o impulsar nous models de participació i governança.

El GALP Costa Brava té com a missió fomentar una activitat pesquera sostenible a partir de la protecció del medi ambient i els recursos naturals, i potenciar alhora la comercialització dels productes pesquers com a pilar bàsic de la viabilitat del sector, oferir suport als agents socials i impulsar iniciatives que afegeixin valor als municipis i al territori costaner. A més, l'EDLP incidirà a augmentar la visibilitat del sector, posar en valor la seva importància, integrar-lo en el principal motor econòmic del territori, el turisme, i donar suport a les iniciatives per al manteniment, la conservació i la promoció del patrimoni històric, cultural i natural

Les iniciatives desenvolupades mitjançant l'EDLP també s'encaminaran a fomentar la cohesió social, promoure la igualtat entre homes i dones i facilitar la incorporació al sector de la gent jove i les dones.

Entitats associades

Federació Territorial de Confraries de Girona

Confraria de Pescadors del Port de la Selva

Confraria de Pescadors de Cadaquès

Confraria de Pescadors de Roses

Confraria de Pescadors de l'Escala

Confraria de Pescadors de l'Estartit

Confraria de Pescadors de Palamós

Confraria de Pescadors de Blanes

Ajuntament de Port de la Selva

Ajuntament de Llançà      

Fundació Promediterrània

IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària

Associació Amics de les Illes Formigues

Pescadors de Roses, SL

Junta directiva

Antoni Abad Mallol

President

Sector pesquer. Federació de Confraries de Pescadors de Girona

Eusebi Esgleas parÈS

Vicepresident

Sector pesquer. Confraria de Pescadors de Blanes

Cristina Mañas mañas

Secretària

Sector pesquer. Confraria de Pescadors de Palamós

Pere Estradera Sagrera

Tresorer

Sector pesquer. Confraria de Pescadors de L'Estartit

Miquel Martí llambrich

Vocal

Sector social. Director de la Fundació Promediterrània

Oriol Blanes Massana

Vocal

Sector social. Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

Gemma Gotanegra Pujol

Adjunt a direcció

Sector econòmic. Compres i logística Pescadors de Roses, S.L

Miquel Gotanegra PORTELL

Vocal

Sector econòmic. Empresari i president de la FOEG

Josep Maria Cervera pinart

Vocal

Sector públic. Alcalde del Port de la Selva.