Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava

DOCUMENTACIÓ

GALP Costa Brava. Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020

GALP Costa Brava. Memòria d'activitats. 1 semestre 2017

Documentació dels ajuts FEMP GALP Costa Brava

ORDRE APM/1124/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020.

Presentació de la Direcció General de Pesca de l'Ordre APM/1124/2017

Convocatòria Oberta Ajuts GALP 2018 2019

Model de sol.licitud Ajut GALP

Model Memòria Tècnica Projectes NO Productius GALP COSTA BRAVA

Criteris objectius valoració de projectes GALP COSTA BRAVA

Presentació Sessió Informativa Ajuts GALP a Girona